Despre Creștinii după Evanghelie

Din 2008, odată cu noua lege a cultelor şi noul statut intern, Cultul Creştin după Evanghelie se numeşte Biserica Creştină după Evanghelie din România-Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie (BCER-UBCE). Are aproape 700 de Adunări locale şi cca. 44.000 de credincioşi.

Iniţiatorul mişcări Creștinilor după Evanghelie este John Nelson Darby (1800-1882), un cleric al bisericii Protestante a Irlandei. Deziluzionat fiind de faptul că Reforma nu transformase biserica aşa de mult precum el considera că ar trebui să fie, “recunoscând că «împărăţia» descrisă în cartea lui Isaia şi pe întreg cuprinsul Vechiului Testament, era total diferită de biserica creştină,”el părăseşte biserica Irlandei, care era o biserică presbiteriană, şi începe să se adune cu alţi creştinii din alte denominaţii la Dublin, pentru a frânge pâinea în semn al unităţii trupului lui Cristos.

CITEȘTE MAI MULTE

Despre căsătorie, divorț și recăsătorire

Datorită situației alarmante referitoare la Biserica lui Hristos dar și la societatea în care trăim,  enunțăm mai jos câteva prevederi clare ale Mărturisirii de Credință Creștine după Evanghelie care este unul dintre documentele oficiale ale Bisericilor Creștine după Evnghelie din România.

Citat din Mărturisirea de Credință a creștinilor după Evanghelie

B. Căsătoria

Noi credem şi mărturisim că Dumnezeu a planificat, hotărât şi instituit căsătoria care, în conformitate cu învăţătura Sfintei Scripturi, este unirea legitimă, liber consimţită, pentru toată viaţa, între un bărbat şi o femeie pentru întemeierea unei familii (Genesa 1:27-28; 2:18, 24).

De aceea omul care se căsătoreşte trebuie să intre în această relaţie cu hotărârea de a o păstra, apăra şi dezvolta (Mat. 19:4-6; Efeseni 5:22-33; Maleahi 2:13-14 ).

Credinciosul trebuie să se căsătorească numai în Domnul (1 Cor. 7:8-9, 39; 2 Cor. 6:14-18).

C. Divorţ şi recăsătorire

Noi credem şi mărturisim că Dumnezeu urăşte divorţul (Maleahi 2:16).  Divorţul încalcă scopul lui Dumnezeu cu privire la familie (Gen. 2:24; Matei 19:6; Marcu 10:9).

Noi credem şi mărturisim că cei văduvi se pot recăsători, dar numai în Domnul (1 Cor. 7:8-9, 39).

În ceea ce-i priveşte pe cei divortaţi, noi credem şi mărturisim că:

a. Persoana care a divorţat înainte de întoarcerea la Dumnezeu şi rămâne necăsătorită poate participa la viaţa Bisericii, dar nu poate fi diacon sau presbiter (1 Timotei 3:2, 12; Tit 1:5-9).

Persoana  care a divorţat înainte de întoarcerea la Dumnezeu şi se recăsătoreşte credincios, poate participa la viaţa Bisericii, dar nu la lucrarea de vestire publică (1 Timotei 3:2, 12; Tit 1:5-9; Matei 19:9; Marcu 10:11-12).

b. Persoana care a  intentat divorţul după momentul întoarcerii la Dumnezeu,  îşi va pierde calitatea de membru (Maleahi 2:13-14). Dacă divorţul a fost intentat de partener şi credinciosul (care nu a dorit divorţul) rămâne necăsătorit, el poate participa la viaţa bisercii, dar nu poate fi diacon sau presbiter (1 Timotei 3:2, 12; Tit 1:5-9; 1 Cor. 7:15).

Dacă credinciosul care nu a cerut divorţul se recăsătoreşte, va fi pus sub disciplina Bisericii (Marcu 10:11-12).

c. Dacă o persoană a divorţat şi s-a recăsătorit înainte de întoarcerea la Dumnezeu, poate participa la viaţa Bisericii, dar nu poate fi diacon sau presbiter (1 Timotei 3:2, 12; Tit 1:5-9).

De ce este Mărturisirea de Credință importantă?

Întrucăt bisericile Creștine după Evanghelie au autonomie doar în limita Mărturisirii de Credință și a Statutului de funcționare, iată câteva prevederi generale care susțin cu tărie învățătura referitoare la căsătorie, divorț și recăsătorire:

Citat din Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Creștine după Evanghelie din România.

„Art. 2. — (1) Creștinii după Evanghelie se unesc în Numele Domnului Isus Cristos în biserici locale, pe baza Mărturisirii de Credință și a prevederilor prezentului Statut. Ei se supun autorității Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu, și conducerii exercitate în Biserica locală prin Comitetul de Prezbiteri.

(2) Mărturisirea de Credință reprezintă convingeri esențiale ale creștinilor după Evanghelie, pe baza cărora se realizează unitatea de credință, învățătură și practică a Bisericilor în cadrul BCER.”

„Art. 3. — (1) BCER este formată din totalitatea Bisericilor locale, care, în mod liber, au adoptat Mărturisirea de Credință și funcționează conform prezentului Statut, având drept scop sprijinirea reciprocă în îndeplinirea misiunii Bisericii și pentru apărarea drepturilor și libertăților religioase.

Dumnezeu este real şi oricine poate avea încredere în El.

George Müller

Suntem siguri că există iertare, deoarece există o Evanghelie, iar esenţa însăşi a Evangheliei zace în proclamarea iertării păcatelor.

Charles Haddon Spurgeon

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Isus Hristos
Viziteaza-ne duminica aceasta

    [recaptcha]

    Contact

    Puteti folosi formularul alaturat sau ne puteti contacta folosind datele de mai jos: